Λειτουργία σχολείου

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε  πληροφορίες σχετικά με θέματα λειτουργίας του Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2014-15: 1. Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων. 2. Ωράριο Μαθημάτων.