Αρχείο ημέρας: 19 Φεβρουαρίου 2020

Φεβ 19

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ-ΣΕΡΡΕΣ

kav2

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε τις προσφορές και συνέταξε το πρακτικό που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο