Οι υποψήφιοι μαθητές των πανελλαδικών 2021 θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις- δηλώσεις συμμετοχής τους ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη σχολική τους μονάδα) από την Τετάρτη 25 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

1ο ΒΗΜΑ
Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. ΟΔΗΓΙΕΣ

2ο ΒΗΜΑ
Κατεβάστε την αίτηση – δήλωση στον υπολογιστή σας και συμπληρώστε μόνο τα γκρι πλαίσια σύμφωνα με τις οδηγίες. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο πίνακα με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, ανά ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο. ΠΙΝΑΚΑΣ

3ο ΒΗΜΑ
Αποστείλετε την αίτησή σας με email στο λύκειο. email 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας mail@1lyk-prevez.pre.sch.gr

Στην ίδια προθεσμία 25 με 30 Νοεμβρίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σε σχέση με την ανωτέρω ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 επισημαίνονται τα εξής:
 Yποψήφιος/α που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δε δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/α γι’ αυτές, αρκεί
να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων (όταν αυτές ανακοινωθούν),
 Υποψήφιος/α που με την Αίτηση-Δήλωση δε δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση
σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.
 Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.γ)6) που εμφανίζεται στο έντυπο της Αίτησης Δήλωσης για
να μπορέσει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο
του την περίοδο των εξετάσεων και να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται για ΤΕΦΑΑ και για σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα πρέπει να το
δηλώσει υποχρεωτικά
στην παρούσα Αίτηση-Δήλωση, ενώ όποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές,
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού είναι προαιρετική
η
δήλωση αυτών των σχολών στην παρούσα αίτηση.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Σε επόμενο χρόνο θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των υπόλοιπων αποφοίτων για τις πανελλαδικές.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021