Ορίζεται ως Εξεταστικό Κέντρο για το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών των Πανελλήνιων Εξετάσεων  σχολικού έτους 2020-2021, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς μας,  την Τρίτη 29.06.2021 στις 10:00 π.μ., ως ακολούθως:  

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2ο ΓΕ.Λ. Πρέβεζας 

 Δ/νση: Αμύντα 9, 48100 Πρέβεζα  

 Τηλ.: 2682027741 Φαξ: 2682089089 

 Διευθύντρια: Παπαμιχαήλ Σοφία 

Εξεταστικό Κέντρο Αγγλικών