Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη μισθοδοσία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ