↑ Επιστροφή σε Ερευνητικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2016-17

Οι μαθητές μας της Α΄και Β΄τάξης συνεργάσθηκαν δημιουργικά για την εκπόνηση των Ερευνητικών Εργασιών του σχολικού έτους 2016-17.

Τα θέματα των εργασιών ήταν πρωτότυπα και επίκαιρα.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις ερευνητικές εργασίες.

Τμήμα Β1 – «Ιδιοφυία και παράνοια»

Τμήμα Α1 – «Η ανισότητα των δύο φύλων»

Τμήμα Α3 – «Κινηματογράφος»

Τμήμα Α4 – «Αθλητισμός»