Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι μαθητές να βρουν οδηγίες για την εγκατάσταση και σύνδεση τους στην πλατφόρμα webex προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα εξ αποστάσεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ