ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

1η

08.15

09.00

45΄

10΄

2η

09.10

09.55

45΄

10΄

3η

10.05

10.50

45΄

10΄

4η

11.00

11.45

45΄

10΄

5η

11.55

12.35

40΄

10΄

6η

12.45

13.25

40΄

7η

13.30

14.10

40΄