• Διευθυντής
    • Ντέντες Ηλίας, Ηλεκτρονικός  τηλ. 2682022302
  • Υποδιευθύντρια

Γιώτη – Τσουμάνη Όλγα, Φιλόλογος