• Διευθυντής
    •  Δημητρακόπουλος Νικόλαος, πληροφορικός, τηλ. 2682022302
  • Υποδιευθυντές

Γιώτη – Τσουμάνη Όλγα, φιλόλογος