Δικαιολογητικά εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής μαθητών/τριών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή/ανανέωση εγγραφής των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλούμε να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (12-09-2022), τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.       Έντυπο στοιχείων μαθητή/τριας, κηδεμόνα (επισυνάπτεται) 2.       Υπεύθυνη δήλωση(επισυνάπτεται) 3.       Ατομικό Δελτίο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να