ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Το σχολείο θα είναι ανοικτό προκειμένου να υποστηρίξει τους μαθητές στη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου Την Τετάρτη 21 Ιουλίου Την Πέμπτη 22 Ιουλίου την Τετάρτη 28 Ιουλίου

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μαθητών

Από 18η Ιουνίου 2021 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις εγγραφής. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες. https://drive.google.com/file/d/1gjE4IViSWWDqf_XPiSQNVPQSsdA90P1A/view?usp=sharing