Για την εκπαιδευτική εκδρομή του Σχολείου μας στην Βουλγαρία , η οποία έχει προγραμματισθεί για το διάστημα από 10 Μαρτίου 2024 έως 13 Μαρτίου 2024, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές για τη μετακίνηση των 44 μαθητών και 4 συνοδών:

α)Katsavaros travel : Ξενοδοχεία : Sveta Sofia Hotel στη Σόφια και Hotel Bansko spa Holidays στο Bansko και τιμή 150Eυρώ/μαθητή

β) Κosmas Tours : Ξενοδοχεία : Sveta Sofia Hotel στη Σόφια και Ηotel Bansko spa Holidays στο Bansko και τιμή 140Ευρώ/μαθητή

γ) Malizoglou Tours: Ξενοδοχεία: Astoria hotel στη Σόφια και Sunrise Park Hotel στο Bansko και τιμή 235 Eυρώ /μαθητή

ή Αstoria hotel στη Σόφια και MPM Hotel quiness στο Bansko και τιμή 248 Ευρώ /μαθητή

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών (Πράξη 12η/08-02-2024) συνεδρίασε στις 08-02-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 αποφάσισε την επιλογή του τουριστικού γραφείου «Kosmas tours» λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Την πιο συμφέρουσα τιμή για τους μαθητές, τη θέση του ξενοδοχείου

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας για την εκδρομή στη Bουλγαρία