Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο που γιορτάζεται στις 6 Φεβρουαρίου, έγινε συζήτηση με τους μαθητές της Β Λυκείου και οι μαθητές δημιούργησαν την παρακάτω αφίσα.

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο