Αναρτήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: P7PK46MTΛB-M7Ξ).

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ώρα 15:00 της της 17 Φεβρουαρίου 2023. Μετά την καταληκτική ημερομηνία καμία αίτηση συμμετοχής δε γίνεται δεκτή.

Διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων