Με χαρά ανακοινώνουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνεται μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Πραγματοποιείται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning «THE GLOCAL DETERIORATION ON NATURE», με τη συνεργασία σχολείων από την Ελλάδα, την Τουρκία τη Ρουμανία και την Ιορδανία.

Το eTwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενώ τους παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη υποστήριξη).

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους μαθητές από διάφορες χώρες, να μοιραστούν ιδέες και να αναπτύξουν τον πολιτισμό τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να μοιραστούν παιδαγωγικές πρακτικές με συναδέλφους από διάφορες χώρες, προσφέροντας έτσι μια πλούσια προοπτική για την εκπαίδευση μας.

Πραγματοποίηση του eTwinning Προγράμματος «THE GLOCAL DETERIORATION ON NATURE» για τη Σχολική Χρονιά 2023-2024