Από εφέτος ,οι δύο φάσεις του Διαγωνισμού για  τις μαθήτριες και μαθητές της Γ΄ Λυκείου μετατίθενται χρονικά πιο νωρίς, έτσι ώστε η συγκρότηση της ομάδας συμμετοχής στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024 να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό της Γ΄ τάξης έχουν και μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν και στις μικρότερες τάξεις του Λυκείου

Κατόπιν αυτού η Α’ φάση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολικά στις 8 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00-14.00) μετά από σχετικό αίτημα (για μετάθεση της αρχικής ημερομηνίας 1/12/2023) της Επιστημονικής / Οργανωτικής Επιτροπής στη Γεν. Διεύθυνση Σπουδών  Π.Ε. & Δ.Ε..

Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» Γ΄ Λυκείου 2024

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών/τριών του Σχολείου σας στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού της Γ’ Λυκείου, επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) για να «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας τη σχετική φόρμα  (αρχείο excel)

(Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό της Γ΄ Λυκείου έχουν και μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε μικρότερες τάξεις Λυκείου).

Στη συνέχεια, ανοίγετε το αρχείο και αφού επιλέξετε “enable Editing”, συμπληρώνετε όλα τα πεδία με τα ζητούμενα στοιχεία του σχολείου και των μαθητριών/των. Το αρχείο είναι αυτοματοποιημένο ώστε να ελαχιστοποιηθεί το πλήθος των δεδομένων που θα πληκτρολογήσετε.

Τέλος, αφού αποθηκεύσετε τη συμπληρωμένη φόρμα (αρχείο excel), την στέλνετε ως επισυναπτόμενο αρχείο και  απαραίτητα από το e-mail του Σχολείου στο e-mail:

aristotelis.eefee@gmail.com

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου-Λυκείου«Αριστοτέλης»2024, και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024,για το σχολικό έτος 2023-2024