Η ψυχολόγος κ. Πανταζή Παρασκευή τοποθετήθηκε στο 1 ο Γενικό Λύκειο Πρέβεζας στο πλαίσιο στελέχωσης των σχολικών μονάδων από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 ψυχολόγων και ΠΕ30 κοινωνικών λειτουργών, σύμφωνα με την πράξη «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού του ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026» τη ΥΑ 94015/ΓΔ4/30-08-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΦΕΚ 5262/Β’/30-08-2023). Η ψυχολόγος θα προσφέρει τις υπηρεσίες της σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο του σχολείου, κάθε Δευτέρα 8:15 έως και 12:35, υλοποιώντας προγράμματα, δράσεις, σεμινάρια και συνεδρίες ομαδικής, διομαδικής και ατομικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής. Τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδρίες αυτές, ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα ατομικών συμβουλευτικών παρεμβάσεων και συνεδριών που θα υλοποιεί στο πλαίσιο του σχολείου η ψυχολόγος, μπορούν να το δηλώσουν στην ίδια και εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια ατομικών συναντήσεων, απαιτείται γραπτή συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα τους.

Ενημέρωση για ψυχολόγο που τοποθετήθηκε στο 1ο ΓΕΛ Πρέβεζας