Για την εκπαιδευτική εκδρομή του Σχολείου μας στην Θεσσαλονίκη , η οποία έχει προγραμματισθεί για το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2024 έως 18 Φεβρουαρίου 2024, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές για τη μετακίνηση των 63 μαθητών και 4 συνοδών:

α) Conection γραφείο γενικού τουρισμού : Ξενοδοχεία : Onoma 169Eυρώ/μαθητή , Anatoli 149 Eυρώ/μαθητή , Imperial palace 159Eυρώ /μαθητή ,Ιmprerial plus 179Ευρώ/μαθητή ,Τelioni 149 Ευρώ /μαθητή , Rotonda 130Ευρώ /μαθητή ,Τhe Mavili 147 Ευρώ /μαθητή, Perinthos Hotel 169 Ευρώ /μαθητή

β) Κosmas Tours : Ξενοδοχεία : Vergina και Modern 96Ευρώ/μαθητή , Minerva και Kapsis 102Ευρώ /μαθητή, Posto Palace και Holiday in 115Ευρώ/μαθητή

γ) Malizoglou Tours: Ξενοδοχεία: Modern Hotel 90 Ευρώ/μαθητή

δ) Rizos Travel : Ξενοδοχεία : Hotel Porto Palace 125Eυρώ/μαθητή, Holiday Inn 136Eυρώ/μαθητή

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών (Πράξη 10η/26-01-2024) συνεδρίασε στις 26-01-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 αποφάσισε την επιλογή του τουριστικού γραφείου «Μalizoglou tours» λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Την πιο συμφέρουσα τιμή για τους μαθητές, τη θέση του ξενοδοχείου

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας για την εκδρομή της Β Λυκείου στη Θεσσαλονίκη