.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού,
(ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προετοιμασία για την εγγραφή των μαθητών στο επόμενο σχολικό έτος παρακαλείστε να αποστείλετε υπογεγραμμένες τις παρακάτω υπεύθυνες .δηλώσεις

Επισυνάπτονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και η ενημερωτική επιστολή προς τους κηδεμόνες

Προετοιμασία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής / μετεγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. , ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025