Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους σε αυτές είχαν ανακοινωθεί με προηγούμενο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Για να δείτε τις έδρες διαβάστε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.