Οι μαθητές του ΓΘ1 κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στα πλαίσια του μαθήματος των μαθηματικών κατεύθυνσης υπολόγισαν τον όγκο ενός υγρού που περιέχεται σε μια οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο οδηγείστε σε μία φόρμα όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τις διαστάσεις του κυλίνδρου αλλά και το ύψος της στάθμης του υγρού και το λογισμικό σας επιστρέφει τον όγκο του υγρού.

Η εργασία έγινε υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα καθηγητή κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη. Όγκος ξαπλωμένης Κυλινδρικής Δεξαμενης

Υπολογισμός όγκου υγρού σε οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή