Οι μαθητές μας της Α΄και Β΄τάξης με την καθοδήγηση και εμψύψωση των καθηγητών τους συνεργάσθηκαν και αυτή τη σχολική χρονιά δημιουργικά για την εκπόνηση των Ερευνητικών Εργασιών.

Τα θέματα των εργασιών ήταν πρωτότυπα και επίκαιρα και τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που ενίσχυσαν το ενδιαφέρον τους για  μάθηση,  διερεύνηση, και  ανακάλυψη.

Για να δείτε τις ερευνητικές εργασίες των μαθητών πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ερευνητικές εργασίες.

Ερευνητικές εργασίες σχολικού έτους 2016-17